Byte av encoder pot på Displayen till IC-706

Dra loss plasthattarna på encodrarna, lossa muttrarna som håller dom.
Demontera locket på displayen/manövern, 2st skruv.

Display IC-706

Lossa laminatkabeln till encoderkortet.
Släpp plastspärrarna för stora kortet i display enheten.
Lägg kortet på sidan av enheten, därefter lyft ut kortet där encodrarna sitter.

Internt kort

Löd loss den trasiga, rengör hålen. Montera den nya och löd fast den.
Rengör med någon form av alcohol och tops, därefter återmontera allt.
Då var det dags för provning.